The Capital Deathfest & Gefle Hårdrocksklubb slår sig samman.

The Capital Deathfest & Gefle Hårdrocksklubb slår sig samman.

När det gäller musikens huvudstad så finns det ingen egentlig stad, det är något som musiker, publik och arrangör skapar tillsammans. Och det är vad The Capital Deathfest handlar om.

Gefle Hårdrocksklubb har länge varit våra vänner och det kom som ett naturligt beslut att samarbeta med dessa eldsjälar inför första upplagan av The Capital Deathfest. TCDF ser fram emot ett långvarigt samarbeta med GHK och att tillsammans förbättra live scenen.

Deathfest har samlat några av Europas dunklaste akter inför denna afton som kommer äga rum 6 februari 2021 i Stora Gasklockan, Gävle. Första bandsläpp kommer att äga rum 10 April.

Early early bird-biljetter kommer släppas i begränsad upplaga 30 juni 2020. Ordinarie biljetter släpps i slutet på augusti 2020.

Tidigare köpta biljetter till The Capital Deathfest är giltiga även till detta event.

English

The Capital Deathfest & Gefle Hårdrocksklubb join forces.

When it comes to the capital of music there is no real city, it is something that musicians, audiences and organizers create together. And that’s what The Capital Deathfest is all about.

Gefle Hårdrock’s Club has long been our friends and it came as a natural decision to collaborate with these music warriors for the first edition of The Capital Deathfest. TCDF is looking forward to a long-term collaboration with GHK and to improve the live scene together.

Deathfest has collected some of Europe’s darkest acts for this evening which will take place on February 6, 2021 in Stora Gasklockan, Gävle. The first band release will take place April 10.

Early early bird tickets will be released in limited edition June 30, 2020. Ordinary tickets will be released at the end of August 2020.
Previously purchased tickets to The Capital Deathfest are valid for this event as well.